0 Tỉ lệ “chọi” vào ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM | Backlink, add link, add link free, add link website, add link directory

Xã Hội

Thế Giới

Thể thao

Giáo Dục

Nghệ Thuật

Công Nghệ Số

Thị Trường

Ôtô - Xe Máy

Most View

Member Hot

 • pinupkazino   pinupkazino
 • MildredFef   MildredFef
 • MildredFef   MildredFef
 • WaltonLar   WaltonLar
 • ScottyPet   ScottyPet
 • clemi   clemi
 • Keshbefub   Keshbefub
 • DonaldCob   DonaldCob
 • BulawaCob   BulawaCob
 • Richardmub   Richardmub
 • CikutaMam   CikutaMam
 • Fedormub   Fedormub
 • Sergkdi   Sergkdi
 • Svetlfct   Svetlfct
 • Svetlanaqyy   Svetlanaqyy
 • Svetlkpw   Svetlkpw
 • Svetljzh   Svetljzh
 • Svetlanadqw   Svetlanadqw
 • Svetlanalhx   Svetlanalhx
 • Svetlanadkc   Svetlanadkc
 • Svetlitd   Svetlitd
 • Svetlanazqk   Svetlanazqk
 • Jerryjef   Jerryjef
 • Svetlanazrz   Svetlanazrz
 • Ivantuo   Ivantuo
 • Davidwsw   Davidwsw
 • Ivanibe   Ivanibe
 • Davidkur   Davidkur
 • Ivanqeu   Ivanqeu
 • Davidqiz   Davidqiz
 • Davidykl   Davidykl
 • Ivanvur   Ivanvur
 • Davidcjb   Davidcjb
 • Ivantrf   Ivantrf
 • Eldarupv   Eldarupv
 • Veronacin   Veronacin
 • Julivmq   Julivmq
 • Julizdz   Julizdz
 • Eldarzak   Eldarzak
 • Veronahaj   Veronahaj
 • Veronakqz   Veronakqz
 • Eldarknf   Eldarknf
 • Sergonw   Sergonw
 • Evaqip   Evaqip
 • Juliyqm   Juliyqm
 • Sergzxd   Sergzxd
 • Juliyva   Juliyva
 • Eldaroft   Eldaroft
 • Veronaqqb   Veronaqqb
 • Evawjs   Evawjs
 • Julisrh   Julisrh
 • Veronaiuq   Veronaiuq
 • Eldarlrd   Eldarlrd
 • Evagmp   Evagmp
 • Sergbkc   Sergbkc
 • Serzvzo   Serzvzo
 • Levfkj   Levfkj
 • Sergavx   Sergavx
 • Evawdx   Evawdx
 • Serzaaq   Serzaaq
 • Sergnep   Sergnep
 • Levbeo   Levbeo
 • Sergeuu   Sergeuu
 • Igorxyu   Igorxyu
 • Viktorioec   Viktorioec
 • Levtfd   Levtfd
 • Ilushikrag   Ilushikrag
 • Serzjwl   Serzjwl
 • Viktorifcc   Viktorifcc
 • Levbpr   Levbpr
 • Viktoribwp   Viktoribwp
 • Leviyr   Leviyr
 • Igoraar   Igoraar
 • Viktoriuut   Viktoriuut
 • Levvaj   Levvaj
 • Ilushikwra   Ilushikwra
 • Levctm   Levctm
 • Viktoritwv   Viktoritwv
 • Igorjqs   Igorjqs
 • Ilushikiyp   Ilushikiyp
 • Levtfs   Levtfs
 • Viktoriqkl   Viktoriqkl
 • Serzalg   Serzalg
 • Igorzvn   Igorzvn
 • Ilushikhbm   Ilushikhbm
 • Levxqv   Levxqv
 • Viktorimvg   Viktorimvg
 • Igortzj   Igortzj
 • Serzrir   Serzrir
 • Levjwc   Levjwc
 • Ilushikbjl   Ilushikbjl
 • Leondxe   Leondxe
 • Levkhs   Levkhs
 • Leoneke   Leoneke
 • Igorjxt   Igorjxt
 • Veronazum   Veronazum
 • Leonpdo   Leonpdo
 • Veronazlh   Veronazlh
 • Leonsjk   Leonsjk
 • Veronacid   Veronacid
 • Leongtl   Leongtl
 • Veronaxbz   Veronaxbz
 • Stasenmas   Stasenmas
 • Veronatok   Veronatok
 • Leonvfk   Leonvfk
 • Stasendok   Stasendok
 • Veronabfk   Veronabfk
 • Stasenskk   Stasenskk
 • Veronapys   Veronapys
 • Stasenmsj   Stasenmsj
 • Vikiqtt   Vikiqtt
 • Stasentju   Stasentju
 • Stasenzgs   Stasenzgs
 • Vikintt   Vikintt
 • Vikifpj   Vikifpj
 • Jesuswes   Jesuswes
 • Vikigwp   Vikigwp
 • Vikithh   Vikithh
 • Vikihmf   Vikihmf
 • Kristinabxi   Kristinabxi
 • dymn   dymn
 • Kristinazdc   Kristinazdc
 • lelam   lelam

Home >> Giáo Dục >> Giáo Dục

Tỉ lệ “chọi” vào ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM


Trong đó, với các ngành đạo tạo do ĐH Quốc tế cấp bằng thì ngành có hệ số “chọi” cao nhất là Công nghệ sinh học: 1/6,2; kế tiếp là ngành Quản trị kinh doanh: 1/5,9. Ngành Kỹ thuật y sinh: 1/4,5; Tài chính ngân hàng 1/4; Công nghệ thông tin 1/3,3; Kỹ thuật xây dựng: 1/3 ; Công nghệ thực phẩm 1/2,7; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 1/1,5; Quản lý nguồn lợi thủy sản 1/1,5. Ngành có tỉ lệ “chọi” thấp nhất là Kỹ thuật điện tử, Truyền thông với 1/1,4.

 

Dưới đây là thống kê cụ thể số hồ sơ của các ngành:

Tên trường/Ngành học

Khối

Chỉ tiêu

Số lượng ĐKDT

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng:

 

800

3.497

- Công nghệ thông tin

A, A1

60

196

- Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

240

1.418

- Công nghệ sinh học

A, A1, B, D1

120

743

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông)

A, A1

50

71

- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

A, A1, D1

50

75

- Kỹ thuật y sinh

A, A1, B

50

223

- Quản lý nguồn lợi thủy sản

A, A1, B, D1

20

30

- Công nghệ thực phẩm

A, A1, B

50

136

- Tài chính - ngân hàng

A, A1, D1

120

485

- Kỹ thuật Xây dựng

A, A1

40

120

 

 

 

 

Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài:

 

900

473

1.     Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham:

 

 

 

- Công nghệ thông tin

A, A1

30

6

- Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

60

101

- Công nghệ sinh học

A, A1, B, D1

30

38

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông)

A, A1

30

4

2. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West England (UK)

 

 

 

- Công nghệ thông tin

A, A1

30

1

- Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

60

20

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông)

A, A1

30

0

- Công nghệ Sinh học

A, A1, B, D1

30

6

3. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland (AUT- New Zealand).

 

 

 

- Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

60

38

4. Chương trình liên kết cấp bằng của The University of Auckland (AoU) (New Zealand)

 

 

 

- Kỹ thuật Máy tính

A, A1

30

0

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông)

A, A1

30

1

- Kỹ thuật Phần mềm

A, A1

30

2

5. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia).

 

 

 

- Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

60

50

- Kỹ thuật điện tử,  truyền thông (Điện tử - Viễn thông)

A, A1

30

1

- Khoa học Máy tính

A, A1

30

4

6. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA).

 

 

 

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông)

A, A1

30

1

- Kỹ thuật Máy tính

A, A1

30

2

- Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

A, A1, D1

30

5

7. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA).

 

 

 

- Kỹ thuật Máy tính

A, A1

30

5

- Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

A, A1, D1

30

5

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông)

A, A1

30

3

8. Chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT).

 

 

 

- Truyền thông và mạng máy tính

A, A1

30

1

- Kỹ thuật điện, điện tử

A, A1

30

1

- Kỹ thuật cơ - điện tử

A, A1

30

0

9. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (Hoa Kỳ)

 

 

 

- Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

60

178

 

Lê Phương

 
 

  
Tin liên quan
Most Read
Latest news