0 Hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu | Backlink, add link, add link free, add link website, add link directory

Home >> Xã Hội >> Môi Trường

Hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu


Sự hợp tác chính thức được đánh dấu bằng việc lần đầu tiên Chính phủ và các cơ quan phi Chính phủ (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (DHMCC)) vừa ký biên bản ghi nhớ (MOU) thống nhất cơ chế hợp tác và chia sẻ thông tin cùng kế hoạch hợp tác sơ bộ giữa cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ trong thời gian tới.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn và BĐKH, các tổ chức phi chính phủ có những kinh nghiệm và năng lực trong triển khai các hoạt động ở cấp cộng đồng, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu ở cấp địa phương. Do đó, các tổ chức phi chính phủ có thể có những đóng góp nhất định trong việc thực hiện hiệu quả các hoạt động của NTP-RCC (Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu) và các dự án trình diễn ở cấp địa phương. DHMCC và cộng đồng NGO có mối quan tâm chung trong việc tăng cường hợp tác và điều phối. Mối hợp tác này cần cơ hội để tạo ra sức mạnh tổng hợp và mở rộng phạm vi trên nhiều quy mô khác nhau.

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Trương Đức Trí cho biết, với sự hỗ trợ của các tổ chức, một số mô hình thí điểm thích ứng với biến đổi khí hậu đã được triển khai ở hai địa phương. Cụ thể, tại Quảng Nam, một số nhà đa năng phục vụ người dân ở những vùng thường xuyên bị bão, lũ lụt, một số tuyến để ngăn chặn, nâng cấp kênh, mương, hệ thống thủy lợi và công trình trạm bơm ở các huyện ven biển đã được xây dựng. Còn tại Bến Tre, công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Bình Thành, huyện Giồng Trông, tuyến đê ngăn mặn cục bộ nhằm ngọt hóa tại xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại đã được xây dựng
 
CCWG được thành lập vào tháng 2/2008 với mục tiêu góp phần giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương của người dân nghèo Việt Nam trước tác động của biến đổi khí hậu. Đây là hoạt động tự nguyện, với sự tham gia của trên 500 tổ chức, cá nhân.

VNGO&CC ra đời tháng 9/2008 nhằm phối hợp và bổ sung cho những nỗ lực của Chính phủ trong việc hỗ trợ người dân ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện tổ chức này có trên 300 thành viên, gồm cả các tổ chức và cá nhân.

 

P. Thanh