Tags: aptech

Tốt nghiệp Aptech, ưu tiên số 1 của các Doanh nghiệp Việt Nam

Với chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống Aptech Việt Nam luôn là một trong nhưng đơn vị chủ...

Tích lũy cho tương lai: Sở hữu sổ tiết kiệm 12 triệu đồng

Hiện tại, Trường Hanoi - Aptech đang triển khai chương trình “Tích lũy cho tương lai”: tặng sổ tiết kiệm trị giá...