Tags: các chuyên

Tỷ lệ “chọi” vào HV Ngân hàng, HV Tài chính, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Điện lực

4 học viện và trường đại học trên vừa công bố số lượng hồ sơ ĐKDT dự thi vào trường năm 2012. Theo đó, tỷ...

AFC Việt Nam đầu tư sang thị trường đào tạo chuyên nghiệp về tài chính - kế toán

Các phương pháp xử lý nghiệp vụ về tài chính - kế toán bị giới hạn trong một phạm vi hẹp. Kết quả là xuất...