Tags: cola

Coca-Cola tài trợ gần 6 tỷ đồng cho dự án "Nước sạch cho cộng đồng"

Ngày 28/12, Coca-Cola Việt Nam công bố tài trợ gần 6 tỷ đồng cho dự án “Nước Sạch Cho Cộng Đồng” năm 2012 tại...