Tags: công vân

Theo dấu chân bò tót

Xuất hiện đầu năm 2008 tại rừng Ma Nới, đến nay nhiều cá thể bò tót đã được ghi nhận ở Vườn Quốc gia...