Tags: của doanh nghiệp

“Lên mây” với dịch vụ điện toán đám mây thương hiệu Việt

“CloudSME - Hệ thống quản lý doanh nghiệp toàn diện”, một trong 17 sản phẩm xuất sắc nhất Nhân tài đất Việt...

ĐH Hoa Sen xét tuyển NV2 ngành mạng máy tính

Được xem là cuộc cách mạng về thông tin liên lạc sau điện thoại và truyền hình, Internet liên kết mọi người trên...