Tags: đầy

Giấc mơ Ve Sầu

Chỉ có thơ mới cho em cánh cửa để bước vào cuộc đời thường, dẫu rất đỗi bình dị. Chỉ khi thành ve sầu mới...