Tags: đình châu

Nguyên TGĐ Công ty xổ số Bình Dương nhận hơn 8 năm tù

Cho rằng hành vi của bị cáo Vũ Đình Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty xổ số Kiến thiết Bình Dương, đủ yếu...