Tags: hàng mã

Đầu năm, tấp nập thị trường vàng mã Hà Nội

Cứ dịp đầu năm, thị trường vàng mã thủ đô lại tấp nập, đặc biệt là thời điểm nửa đầu tháng giêng,...