Tags: hồ chí

Ba đời làm nghề bảo quản xác

Ở TP Hồ Chí Minh có một gia đình, thậm chí có thể coi là… dòng họ có đến 3 đời chuyên làm nghề tiếp nhận,...

Gặp người 18 lần lênh đênh trên những chuyến tàu không số

Chúng tôi gặp lại người cựu binh Vũ Trung Tính - người từng 18 lần lênh đênh trên những chuyến tàu không số năm...

CFVG giới thiệu tuyển sinh Tiến sĩ ngày 29 và 30/8 tại TPHCM và Hà Nội

Chương trình PhD Khoa học về Quản lý của CFVG có các đối tác là các trường ESCP Europe, Dauphine, Lille Nord de France và...