Tags: hội truyền thông

Ra mắt Hội Truyền thông số Việt Nam

Hôm nay, 20/4, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam chính thức được ra mắt.