Tags: lập trình viên

Hơn 140 sinh viên Aprotrain-Aptech được tập đoàn Aptech cấp bằng tốt nghiệp

Ngày 20/8 vừa qua, hơn 140 tân khoa của Aprotrain-Aptech đã được tập đoàn Aptech toàn cầu cấp bằng tốt nghiệp HDSE...

Tích lũy cho tương lai: Sở hữu sổ tiết kiệm 12 triệu đồng

Hiện tại, Trường Hanoi - Aptech đang triển khai chương trình “Tích lũy cho tương lai”: tặng sổ tiết kiệm trị giá...