Tags: lở

Đêm trở mình nghe tiếng sông “nuốt” làng

Dòng sông Dinh thơ mộng bồi đắp nên những bãi phù sa màu mỡ trù phú, mấy năm nay bỗng trở nên hung hãn, “ngoạm”...