Tags: mô hình

Lầu Năm Góc tiết lộ mô hình tối mật về dinh thự Osama bin Laden

Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiết lộ một mô hình tối mật về nơi ẩn náu của Osama bin Laden tại Pakistan, từng được...