Tags: mua nhà

Giới có tiền Hà Nội và TP.HCM vẫn "say" bất động sản

Đây là một trong những nhận định đáng chú ý được đưa ra trong Báo cáo nghiên cứu “Xu hướng thị trường và...

Nhà thu nhập thấp: Chưa tìm đúng người

Liên tiếp các vụ gian lận trong mua nhà thu nhập thấp (TNT) được phát hiện cộng với hơn 21% trên tổng số nhà TNT...

Nhà thu nhập thấp: 3 tháng không sử dụng sẽ thu hồi

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi các chủ đầu tư xây dựng nhà thu nhập thấp trên địa bàn. Theo đó, sau 3...