Tags: người lính

Đưa phim về bản

Đưa phim về với bà con mình, ở miền cao hay miền biển, tới tận những nơi xa xôi nhất, là chuyện rất đỗi bình...

Những chiến sĩ cảm tử “đón hoà bình muộn”

Được coi là “kỳ tích vĩ đại luôn được giữ trong vòng bí mật”, tồn tại 14 năm ròng, nhưng phải đến 20 năm...