Tags: ra tông

Chương trình mới: Đồ Rê Mí - Ma-ra-tông

Chuẩn bị cho mùa mới 2012, Đồ Rê Mí sẽ bắt đầu bằng một chương trình mới tinh mang tên Đồ Rê Mí Ma-ra-tông, ra...