Tags: răng

Bí ẩn quan tài không đáy trong động hang ma

Người dân trong bản Hợp Thành, xã Phượng Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên còn lưu truyền một câu chuyện về bóng ma...

Khởi động năm thứ 12 chương trình Bảo vệ Nụ cười Việt Nam: Thành công & ấn tượng

Tiếp nối những thành công đáng ghi nhận qua 12 năm hoạt động với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em...