Tags: sản xuất thuốc

Phạt tù băng nhóm sản xuất tân dược giả lớn nhất Việt Nam

Băng nhóm này mua thuốc rẻ rồi thuê người dán nhãn, đóng hộp “biến” thành 41 loại thuốc ngoại đắt tiền, giao...