Tags: tp hồ

Ba đời làm nghề bảo quản xác

Ở TP Hồ Chí Minh có một gia đình, thậm chí có thể coi là… dòng họ có đến 3 đời chuyên làm nghề tiếp nhận,...

CFVG giới thiệu tuyển sinh Tiến sĩ ngày 29 và 30/8 tại TPHCM và Hà Nội

Chương trình PhD Khoa học về Quản lý của CFVG có các đối tác là các trường ESCP Europe, Dauphine, Lille Nord de France và...