Tags: trăm

Kỳ II: Vung bút như chớp, kiếm tiền như mưa

Cứ 6-7 giây, “người giời” Nguyễn Thành Bút đã ban xong một tờ lệnh. Nhận lệnh rồi, ai cũng mừng ra mặt, mặc...