Tags: vay ngân hàng

Giới có tiền Hà Nội và TP.HCM vẫn "say" bất động sản

Đây là một trong những nhận định đáng chú ý được đưa ra trong Báo cáo nghiên cứu “Xu hướng thị trường và...