Tags: xăng

Xăng dầu lãi lớn: Neo giá cao, chi hoa hồng lớn

Giá xăng dầu trên thế giới tuần qua liên tiếp giảm sâu đã giúp cho các doanh nghiệp đầu mối lãi bình quân tới...

65 - 80 km chỉ hao một lít xăng

Trong lúc giá xăng dầu đang ở mức cao thì việc ra đời bộ tiết kiệm xăng thương hiệu Hoàng Sơn - Vĩnh Long góp phần...

Xăng tăng giá một, cước vận tải "đòi" tăng hai

“Với xe khách chạy dầu, chắc chắn sẽ phải tăng nhưng mức tăng bao nhiêu cũng là vấn đề khó, vì thời điểm này...

Kiểm toán Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Đã có kết quả

Kiểm toán Nhà nước kết luận, việc trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu của các doanh nghiệp khá nghiêm...

Vẫn tiếp tục rà soát giá xăng dầu

Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã yêu cầu cần phải tiếp tục rà soát vấn đề giá xăng dầu nhằm...

Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Ai hưởng lợi?

Phải đến cuối tháng 8 mới kiểm toán xong Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại 11 doanh nghiệp đầu mối, song nhìn lại 3...