Tags:quyền

Nhập khẩu ô tô không nhất thiết cần giấy ủy quyền chính hãng

Bộ Công thương vừa có văn bản gửi Tổng cục Hải quan trong đó có nội dung thống nhất việc thực hiện thủ tục...