0 Tỉ lệ “chọi” vào ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM | Backlink, add link, add link free, add link website, add link directory

Home >> Giáo Dục >> Tuyển Sinh

Tỉ lệ “chọi” vào ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM


Trong đó, với các ngành đạo tạo do ĐH Quốc tế cấp bằng thì ngành có hệ số “chọi” cao nhất là Công nghệ sinh học: 1/6,2; kế tiếp là ngành Quản trị kinh doanh: 1/5,9. Ngành Kỹ thuật y sinh: 1/4,5; Tài chính ngân hàng 1/4; Công nghệ thông tin 1/3,3; Kỹ thuật xây dựng: 1/3 ; Công nghệ thực phẩm 1/2,7; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 1/1,5; Quản lý nguồn lợi thủy sản 1/1,5. Ngành có tỉ lệ “chọi” thấp nhất là Kỹ thuật điện tử, Truyền thông với 1/1,4.

 

Dưới đây là thống kê cụ thể số hồ sơ của các ngành:

Tên trường/Ngành học

Khối

Chỉ tiêu

Số lượng ĐKDT

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng:

 

800

3.497

- Công nghệ thông tin

A, A1

60

196

- Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

240

1.418

- Công nghệ sinh học

A, A1, B, D1

120

743

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông)

A, A1

50

71

- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

A, A1, D1

50

75

- Kỹ thuật y sinh

A, A1, B

50

223

- Quản lý nguồn lợi thủy sản

A, A1, B, D1

20

30

- Công nghệ thực phẩm

A, A1, B

50

136

- Tài chính - ngân hàng

A, A1, D1

120

485

- Kỹ thuật Xây dựng

A, A1

40

120

 

 

 

 

Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài:

 

900

473

1.     Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham:

 

 

 

- Công nghệ thông tin

A, A1

30

6

- Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

60

101

- Công nghệ sinh học

A, A1, B, D1

30

38

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông)

A, A1

30

4

2. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West England (UK)

 

 

 

- Công nghệ thông tin

A, A1

30

1

- Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

60

20

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông)

A, A1

30

0

- Công nghệ Sinh học

A, A1, B, D1

30

6

3. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland (AUT- New Zealand).

 

 

 

- Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

60

38

4. Chương trình liên kết cấp bằng của The University of Auckland (AoU) (New Zealand)

 

 

 

- Kỹ thuật Máy tính

A, A1

30

0

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông)

A, A1

30

1

- Kỹ thuật Phần mềm

A, A1

30

2

5. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia).

 

 

 

- Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

60

50

- Kỹ thuật điện tử,  truyền thông (Điện tử - Viễn thông)

A, A1

30

1

- Khoa học Máy tính

A, A1

30

4

6. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA).

 

 

 

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông)

A, A1

30

1

- Kỹ thuật Máy tính

A, A1

30

2

- Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

A, A1, D1

30

5

7. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA).

 

 

 

- Kỹ thuật Máy tính

A, A1

30

5

- Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

A, A1, D1

30

5

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông)

A, A1

30

3

8. Chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT).

 

 

 

- Truyền thông và mạng máy tính

A, A1

30

1

- Kỹ thuật điện, điện tử

A, A1

30

1

- Kỹ thuật cơ - điện tử

A, A1

30

0

9. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (Hoa Kỳ)

 

 

 

- Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

60

178

 

Lê Phương

 
 

  
Tin liên quan
Most Read
Latest news